Wat bieden wij voor diensten aan de startende importeur of exporteur


Adviesbureau Nanne Boll begeleidt u graag op die eerste schreden op het import of export pad.


Wat bieden wij voor diensten aan bedrijven met meer ervaring


Ook voor het bedrijf met al enige import- of exportervaring kan onze advisering over
* nieuwe markten,
* exotische landen,
* onbekende zakenculturen,
* andere dan gebruikelijke betalingsmethoden
een succesvolle uitbreiding van het zakendoen met het buitenland betekenen.


Wat hebben wij te bieden op het gebied van treasury- en cashmanagement


Ook de gevolgen op de betaalstromen die voortkomen uit import en export kunnen in kaart gebracht worden.Het juiste gebruik van verschillende afdekkingsmethoden kunnen uw risico’s op het gebied van valuta- en rentebeheer minimaliseren. Een goed treasury- en cashmanagement biedt u als ondernemer immers weer meer armslag voor verdere investeringen. Eigen geld blijft het goedkoopst! Wij kunnen zorgdragen voor de begeleiding bij debet- en creditbeheer.


Ons dienstenpakket samengevat


Wij hebben een ruime ervaring in het begeleiden van het gehele import- en/of exporttraject.
Alle expertise is aanwezig op het gebied van de afwikkeling van documentaire accreditieven (Letter of Credits).
Wij begeleiden het gehele traject bij de documentenbehandeling onder Letter of Credits.
Wij verzorgen opleidingen en trainingen voor uw medewerkers die zich internationaal gaan oriënteren.
Wij geven speciale cursussen voor medewerkers die zich gaan bezighouden met de afhandeling van documentaire accreditieven en incassi, waarbij wij uitgebreid stilstaan bij de impact van deze betaalmethode op het gehele bedrijf (vanaf inkoop tot definitieve betaling).
Als interim consultant kunnen wij uw import- en exportprocessen begeleiden.
Wij geven opleidingen op het gebied van treasury- en cashmanagement.
Wij begeleiden bij het werken met afdekkingsinstrumenten op het gebied van valuta- en rentebeheer.